KUNVALDSKÁ a.s. 

- zemědělská výroba

- pérovna (výroba pružin)

 

Naše společnost je zaměřena zejména na zemědělskou výrobu. Významnou nezemědělskou činností společnosti je výroba pružin a tvarových dílců z drátu, která rozšiřuje ekonomickou aktivitu společnosti. Doplňkově poskytuje služby veřejným subjektům a občanům.

Společnost vznikla roku 1999 transformací Zemědělského družstva Kunvald. V současnosti zaměstnává kolem 100 zaměstnanců. 

Společnost sídlí v krásné krajině podhůří Orlických hor v sousedství řady přírodních krás a kulturních památek.

 

 

Aktuálity více....

Kunvaldská a.s. realizovala v roce 2020 z Programu rozvoje venkova ČR projekt s názvem " Nákup sběracího vozu ". více...

V roce 2017 společnost Kunvaldská a.s. realizovala projekt z Programu rozvoje venkova s názvem "Nákup přihrnovače krmiv".

Whistleblower je osoba, odhalující informace o činnostech organizace, které jsou považovány za nezákonné, nemorální, nebezpečné nebo podvodné. Oznamovatelé mohou ke sdělování podnětů nebo obvinění, využívat nezávislé emailové adresy:

Whistleblowing.kunvaldska@seznam.cz 

Směrnice...