Rostlinná výroba

   je zaměřena na pěstování tradičních plodin, jakými jsou pšenice ozimá, ječmen jarní, oves, triticale ozimé a řepka ozimá. Pro potřebu výživy skotu jsou pěstovány jako hlavní krmné plodiny kukuřice na siláž, hrách, ječmen senážní a víceleté jetelotrávy. Mezi speciální plodiny lze zařadit pěstování ostropestřce mariánského, trav na semeno a svazenky.