Mechanizace

Úkolem mechanizačního střediska je zajistit údržbu a opravy strojního a technologického vybavení všech hlavních provozů. Současně její pracovníci plní pracovní úkoly v rostlinné a živočišné výrobě, poskytují služby pro obyvatele a podnikatelskou sféru. V zimních měsících se podílí na údržbě místních komunikací ve správě obce nebo kraje.