Živočišná výroba

Hlavním výrobním zaměřením živočišné výroby je chov skotu, který zahrnuje všechny věkové kategorie. Je významným zdrojem příjmů za prodané kravské mléko a živá zvířata.

Specializací živočišné výroby je chov dojnic s mléčnou produkcí.