Akcionáři

 
  • Informace akcionářům
 
 
Valná hromada se koná 24. června 2022, v Kunvaldské sokolovně od 15:00.
 
Dokumenty ke stažení:
 
Jednací řád.pdf (82272)

Pozvánka na VH.pdf (88527)
Rozvaha.pdf (117949)
Výkaz zisku a ztráty.pdf (67465)

 

Dokumenty jsou zašifrovány - heslo jste obdrželi v písemné pozvánce.